Podporujeme oravských študentov, aby konkurovali svetovej špičke. Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame.

O nás

Oravská raketa je občianske združenie, ktorého cieľom je dlhodobá a systematická podpora občianskej angažovanosti, kritického myslenia a vzdelávania oravských žiakov a študentov tak, aby sme konkurovali svetovej špičke.   

Za týmto účelom sa budeme snažiť alokovať materiálne, finančné a ľudské zdroje, ktoré budú využité pre oravských žiakov, študentov, učiteľov a školy napríklad na:

  • kurzy, stáže a študijné pobyty doma i v zahraničí,
  • učebné pomôcky a vybavenie,
  • knihy, časopisy,
  • zahraničných lektorov,
  • prednášky a iné vzdelávacie podujatia a aktivity.
Juraj Bukna
Juraj Bukna

Na základku som chodil v Dolnom Kubíne a na strednú v Žiline (Obchodná akadémia). V roku 2010 som ukončil Právnickú fakultu UK v Bratislave. Mám za sebou študijné pobyty v anglickom Eastbourne a v ruskom Petrohrade. Profesionálne som sa venoval futbalu a neskôr, počas štúdia na vysokej škole, som pracoval ako realitný maklér. Po výške som pôsobil 7 rokov ako právnik v advokátskej kancelárii a v súčasnosti vediem firmu, ktorá sa venuje developmentu a obchodu s nehnuteľnosťami. Baví ma biznis, šport, psychológia a všeobecné dianie. Oravskú raketu vnímam ako nástroj, ktorý umožní šikovným oravským študentom naplno využiť svoj potenciál a predbehnúť tak svojich rovesníkov z celého Slovenska, ba aj sveta.

Ján Laurinčík
Ján Laurinčík

Aj mne sa podarilo dokončiť základnú školu v Dolnom Kubíne 😊. Tu som v štúdiu pokračoval na obchodnej akadémii. Moju štúdijnú dráhu som ukončil na východe v Košiciach na Univerzite P. J. Šafárika, Fakulta verejnej správy. Počas štúdia som pracoval v zahraničí a v poslednom ročníku vysokej školy som sa pustil do realitného biznisu. Z realitného makléra som sa vypracoval na majiteľa realitnej kancelárie. Získané skúsenosti z obchodu s nehnuteľnosťami využívam pri developmente, kde sa venujem stavebnej realizácii vlastných projektov. Mám rád architektúru, nové stavebné technológie, inovácie a neustále napredovanie. Oravská raketa by mala spájať ľudí, ktorí nehľadajú dôvody, ako sa veci nedajú robiť, ale hľadajú spôsoby ako veci urobiť.

Ondrej Bukna
Ondrej Bukna

Základnú školu a gymnázium (GPOH) som vychodil v Dolnom Kubíne. V roku 2005 som v ukončil právo na PFUK v Bratislave. Potom som pracoval ako advokátsky koncipient. Neskôr som ešte študoval dva semestre v Nemecku (tam som si v plnom rozsahu uvedomil biedu slovenského vysokého školstva). Od roku 2009 mám v Dolnom Kubíne vlastnú advokátsku kanceláriu. Rád vymýšľam nové veci a odovzdávam svoje skúsenosti (komukoľvek, kto má o ne záujem). Tešilo by ma, ak budem môcť vďaka Oravskej rakete vysvetliť mladým ľuďom veci, ktoré nemal kto vysvetliť mne.

Marek Kapičák
Marek Kapičák

Pochádzam z Námestova, strednú školu som absolvoval v Tvrdošíne. Vysokú školu som dokončil v Košiciach, som vyštudovaný inžinier kybernetiky a umelej inteligencie. Znie to možno strašidelne, ale nie je to tak. V roku 2004 som odišiel do Írska, kde som prešiel korporátom od IBM cez Intel až po otvorenie si vlastného businessu v Írsku so slovenskými potravinami. Venoval som sa aj logistike, startupom a komunitným aktivitám pre Slovákov žijúcich v Írsku. V roku 2015 som sa vrátil domov, na Slovensko do Námestova. Rozbehol som oravský cowork NOWORK.SK a s mojim skvelým tímom ľudí sa vo www.fokus.studio venujeme marketingu, poradenstvu, digitalizácii a inováciam. Som presvedčený, že aj z Oravy sa dajú robiť skvelé veci do sveta. Verím, že aj oravskaraketa pomôže mladým ľuďom nájsť v sebe skrytý talent, odvahu a kreativitu.

Pavol Matlák
Pavol Matlák

Pavol Matlák nás v septembri 2021 tragicky opustil. Z úcty k jeho pamiatke a kvôli jeho prínosu pre naše občianske združenie ho však stále považujeme za nášho člena. Aj keď už nie je medzi nami.

Prečo to robíme a čo je náš cieľ?

Chceme, aby Slovensko bolo vyspelou krajinou, ktorá svojim občanom poskytne kvalitný život. V mnohom však naša krajina za očakávaniami ľudí zaostáva. Kto za to môže? My sami. Ako občania sme totiž málo nároční, nezaujímame sa o dianie okolo seba a tolerujeme veci, ktoré sú vo vyspelých krajinách neakceptovateľné. Dá sa to nejako zmeniť? Áno. Ale je to len na nás.

Niektorí politici dokážu pomerne presne pomenovať to, čo nás trápi. A často aj navrhnúť rozumné riešenia. Problémy však ostávajú. Stačí spomenúť kolabujúce zdravotníctvo, školstvo alebo korupciu. Čím to je? Zrejme tým, že nie sme dostatočne občiansky vzdelaní. Ako občania totiž často odmietame pochopiť zložitosť moderného sveta a necháme sa klamať jednoduchými (ale ráznymi) riešeniami. Domnievame sa, že práve nedostatok občianskej vzdelanosti nám bráni efektívne spravovať našu spoločnosť. A kým sa naša občianska vzdelanosť nezlepší, nepomôžu ani tí najodbornejší a najčestnejší politici. Ak totiž niet občanov schopných nestranne posúdiť ich argumenty, žiadne dobré riešenia sa nepresadia. Ak by sme sa teda na našu spoločnosť pozreli z hľadiska občianskej vzdelanosti, zistili by sme, že korupcia, školstvo a všetko čo označujeme ako problémy, vlastne problémami nie je. Sú to len rozličné dôsledky jedného a toho istého problému – nedostatku občianskej vzdelanosti.

Aby prispeli k riešeniu spomínaného problému, založili sme naše občianske združenie. V rámci neho sme si dali tieto ciele:

A teda:

1.

Budeme sa venovať vzdelávaniu. Lebo vzdelaná spoločnosť si svoje problémy vyrieši sama/si vyberie lídrov schopných jej pritom pomôcť.

2.

Budeme pracovať s mladými ľuďmi. S tými, ktorí majú otvorené hlavy a nie sú zaťažení predsudkami. Chceme v nich rozvíjať vlastnosti, ktoré môžu posunúť našu spoločnosť vpred. Čiže podnikavosť a tvorivosť, angažovanosť a kritické myslenie. Chceme im dať vedomosti, ktoré nedostanú v škole a vďaka ktorým sa dostanú ďalej ako my. Také, ktoré dospelí získavajú robením chýb, za ktoré draho platia.

3.

Naše ciele sú dlhodobé. Sme si vedomí toho, že ide o beh na dlhé trate a výsledky sa nedostavia ihneď. Veríme ale, že ak budeme pracovať dobre, prídu. A to nielen tým, že pozitívne ovplyvníme ľudí, s ktorými chceme pracovať, ale aj tým, že k niečomu podobnému inšpirujeme okolie.

4.

Chceme pracovať na Orave, pretože tu sme doma.