Podporujeme oravských študentov, aby konkurovali svetovej špičke. Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame.

Čím chcem vlastne byť?

Čím chcem vlastne byť?

Odpáľ svoju kariéru. Tak znel názov akcie, ktorú sme organizovali v spolupráci s dolnokubínskym gymnáziom.

Cieľom bolo pomôcť študentom v rozhodovaní, ako a kde po strednej škole. Začiatkom februára preto privítali študenti 2. a 3. ročníka v panelovej diskusii päť úspešných osobností z praxe, ktorých úlohou bolo oboznámiť študentov s nástrahami reálneho života “po” vysokej škole.

Za IT oblasť prišiel Marek Kapičák (pracoval v Írsku pre Intel, IBM), z podnikateľskej sféry Jozef Žilinec (majiteľ firmy Autocar – Ťažné zariadenia, s.r.o.), diplomaciu reprezentovala Katarína Zembjaková (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), médiá zastupoval Jakub Krška (riaditeľ mestskej televízie v Dolnom Kubíne), finančný sektor bol zastúpený Pavlom Šulejom (manažér PARTNERS GROUP SK s.r.o.) a nakoniec medicína, ktorú zastupovala MUDr. Lenka Natšinová (DoNsP Dolný Kubín).

Panelisti ošľahaní praxou rozprávali študentom o tom, čo je pre úspešnú kariéru v ich obore dôležité a čo naopak úplne zbytočné. Ako si správne vybrať školu, čo preferovať a čomu sa vyvarovať?
Niektoré odpovede panelistov určite vybočovali z rámca, na ktorý sú študenti zvyknutí. Všetci sa však zhodli na tom, že treba počúvať svoje srdce, robiť v prvom rade to čo máme radi a nie to, čo chce naše okolie. Potom treba na sebe vytrvalo a tvrdo pracovať, pretože vyštudovať vysokú školu dnes vôbec nestačí. Úspešná prax si vyžaduje omnoho viac.

Za možnosť spoluorganizovať túto vydarenú akciu ďakujeme gymnáziu v Dolnom Kubíne.